F138_MD.KKD Y.Rev0

KKD tasarımı, imalatı, dağıtımı ile ilgili usul ve esasların belirlendiği KKD Yönetmeliği yayımlandı.