İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ (Basınçlı Kaplar)

25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre, işletmelerde kullanılan basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinaları ile istif makinalarının yönetmelik ve TSE standartlarında en az belirtilen periyotlarda kontrollerinin yaptırılarak raporlanması zorunludur. Son düzenlemeler ile bu kontrolleri gerçekleştirecek kişilere “T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı EKİPNET” sistemine kayıt…

Elektrik ile çalışma

Evlerde İş Sağlığı ve Güvenliği – 4

Elektrik tesisatının açıkta olmamalıdır, sıva altı bu sağlanamıyor ise dışarıdan gelebilecek fiziki darbelere karşı tesisatı koruyacak boru veya kablo kanalları içinden çekilmelidir. Ev halkının tesisata, kablolara normal şartlarda ulaşmaması sağlanmalıdır. Tesisat üzerinde bulunan buatlar, düğmeler, prizler kablolara teması önleyecek şekilde kapatılmış olmalıdır. Kapaklarının açık olmasına, yuvalarından çıkmasına, sarkmasına izin verilmemelidir. Uzatma kabloları ve grup priz…